Learn kannada

Speak kannada with these Common One liners:

English Phrase Equivalent Kannada Phrase
Bathe Snana
Clothe Batte
Come Banni
Cook Beyisu
Doctor Vydya
Enter Praveshisu
Give Kodu
Good Olleyadu
Hello Namaskara
How Hege
How many Yeshtu untu
How much Yeshtu
Leave Horadu
Mine Nanna
Money Hana/Duddu
No Alla/Illa
Place Ooru
Read Odhu
Run Odu
Shop Angadi
Take Thegeduko
Their's Avara
They Avaru
Walk Nadi
We Naavu
What Yenu
When Yavaga
Where Yelli
Which Yavadu
Who Yaaru
Why? Yake?
Write Bari
Yes Howdu
Your's Nimma
No Thanks. Beda dhanyavaadagalu.
My name is ... Nanna hesaru ...
Please come here. Dayamadi illi banni.
Please give the bill. Dayamaadi bill kodi.
Please help yourself. Aaramavagi Balesukolli.
Please wait for a moment. Dayamadi ondu nimisha nilli.
Thank you very much. Thumba danyavaadagalu.
This is my house. Adu nanna mane.
Today is Sunday. Evaththu bhaanuvaara.
What do you need? Nimage yenu beku?
What is his name? Avara hesarenu?
What is that? Adu Yenu?
What is your name ? Nimma hesaru yenu?
What time is it now ? Gante yeshtu aayithu?
When will he come ? Avaru yavaga baruthare?
Where is the restaurant? ootakke hotel yellide?
Which book is this? Idu yaava pusthaka?
Who is he? Avaru Yaaru?
I have three sons( daughters). Nanige mooru gandu (hennu) makkalu idhare.
I know. Nanage Goththu.
I know little tulu. Nanige swalpa tulu barthadhe.
I know Mangalore well. Nanige Mangalore gotthuntu.
I like Mangalore. Nanige Mangalore ista aayitu.
I will come back. Naanu vapasu baruthene.
I will wait. Naanu kayuthene.
Is there a Telephone nearby ? Hathiradhalli telephone unta?
May I use your telephone? Naanu ondu phone madale?